Chính sách bảo hành

Công ty chỉ bảo hành các sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất.

Hình thức bảo hành: đổi sản phẩm mới cho quý khách hàng trong thời gian 3 ngày

To top