Chi tiết

ĐỜI

Đăng lúc: 30-06-2017 07:19:38 AM - Đã xem: 1537

Dòng đời hối hả bon chen Con người đổi trắng thay đen mấy hồi

Dòng đời hối hả bon chen

Con người đổi trắng thay đen mấy hồi

Sống vì danh lợi mà thôi

Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình

Ai ai cũng nghĩ cho mình

Mấy ai bị chửi lặng thinh hiền từ

Cái tôi cứ giữ khư khư

Thương người đối đãi nhân từ, mấy ai?

Còn không? người tự biết sai

Ăn năn hối lỗi...mới tài thánh nhân

Ở đời danh nghĩa người thân

Đằng sau tính toán bất cần là ai 

Đời là một kiếp đầu thai

Làm người sửa chữa nhưng ai sẽ làm

Hay là càng lợi càng tham

Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau 

Đời là một kiếp thương đau

Đời này nối tiếp đời sau tội tình.

ST.

To top